Agenda des activités d’Uccle en Transition

Retrouvez ici toutes les activités de la Transition à Uccle ! Passez nous dire bonjour !

Visitez également notre page Facebook pour vous tenir informé des dernières nouvelles.

Jan
27
dim
Rise for Climate @ Brussels Gare du Nord / Noordstation
Jan 27 @ 13 h 00 min – 17 h 00 min
Rise for Climate @ Brussels Gare du Nord / Noordstation

2019, une nouvelle année de combat pour le climat en Belgique, en Europe et dans le monde.
Après la grande marche nationale du 2 décembre, les mobilisations reprennent. Le dimanche 27 janvier sera une première « journée d’actions climat » en Belgique et en France.
Rise for Climate, qui a organisé différents rassemblements mensuels de septembre à novembre derniers, reprendra avec une marche européenne à Bruxelles.

Le rassemblement aura lieu à la Gare du Nord et le départ de la marche à 14h jusqu’au Parlement Européen, place du Luxembourg
Son objectif est d’interpeller l’Etat belge ainsi que le Conseil Européen des chefs d’Etats qui se réuniront les 21 et 22 mars pour un sommet de refondation de l’Europe. Les participants demanderont que le Conseil rejoigne les recommandations du Giec visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 65% d’ici 2030 . Nous appuyons aussi la proposition de l’économiste Pierre Larrouturou et du climatologue Jean Jouzel qui est de mettre en place un pacte finance-climat au niveau européen en investissant 1000 milliards d’euros par an pour la transition écologique.

Plus d’info

Wij zijn een groep burgers die hebben gereageerd op de NGO 350.org Global Rise for Climate call door het organiseren van onze eerste mobilisaties voor het Europees Parlement (EP) met de steun van de Climate Coalition en Greenpeace (8-9, 6-10 en 3-11).
Doelstelling om regelmatig te lobbyen bij politici voor dringende maatregelen tegen de opwarming van de aarde en de ineenstorting van het ecosysteem.
Na de grote mars op 2 december zullen onze mobilisaties op zondag 27 januari in België, in vele Franse steden en, naar wij hopen, in andere landen, worden hervat.
De mars op 27 januari in Brussel begint om 14.00 uur ( verzamelen 13h) en gaat verder naar het Luxemburgplein van het Europees Parlement (onderhandeld met de politie).
Het doel van de mars is een beroep te doen op de Belgische staat en de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders, die op 21 en 22 maart bijeenkomen voor een top voor de wederopbouw van Europa. De deelnemers zullen de Raad verzoeken de akkoorden van Parijs te respecteren en zich aan te sluiten bij de doelstellingen van het IPCC om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 65% te verminderen. Wij steunen ook het voorstel van econoom Pierre Larrouturou en klimatoloog Jean Jouzel om een financieel-klimaatpact op Europees niveau op te zetten door 1000 miljard euro per jaar te investeren in de ecologische overgang. Wij roepen ook op tot de toepassing van de 100 oplossingen om de koers van de
klimaatverandering om te keren die Paul Hawken in zijn Drawdown rapport voorstelt.

Meer info